Dansk Adel

Abrahamson
Adelig
Polsk slækt der kom til Danmark under navnet d´ Abranson. Adelspatent 28.12.1827 for Joseph Nikolai Benjamin Abrahamson. Kmj Major Divisionsintendant Rd af Db Dm osv.