Dansk Adel

Ambring
Adelig
Uradel troligvis fra Schwaben. Tord Ambring i Nørrejylland 1312.